Kernoverleg Offenbeek


Op weg naar een toekomstbestendig centrum, doet u ook mee?

Welke wensen, ideeën en behoeften ten aanzien van een toekomstbestendig centrum zijn er in Offenbeek? Kernoverleg Offenbeek wil dit graag samen met u, in samenwerking met Synthese, inventariseren.
Daarom willen we u graag uitnodigen voor de brainstorm-/informatieavond op 19 maart. Iedereen in Offenbeek die zich betrokken voelt bij dit thema is van harte welkom. Wij hopen op een grote opkomst.

Reageer 

uw naam:
uw reactie: