Kernoverleg Offenbeek


Kernoverleg Nieuws

Op weg naar een toekomstbestendig centrum, doet u ook mee?

Welke wensen, ideeën en behoeften ten aanzien van een toekomstbestendig centrum zijn er in Offenbeek? Kernoverleg Offenbeek wil dit graag samen met u, in samenwerking met Synthese, inventariseren…

Vergaderdata 2019

In 2019 zullen er 9 bestuursvergaderingen plaatsvinden. Elke vergadering wordt vooraf gegaan door een inloopspreekuur van 19:30u-20:00u waar mensen uit Offenbeek ideeën, suggesties of problemen kunnen bespreken met de bestuursleden.

Nieuwe activiteit in Offenbeckerhof: Kletskop-tijd!

Na het succes van Soep-Tijd! afgelopen zomer, is er de hele maand Oktober Kletskop-Tijd! in Offenbeckerhof.

Kernkrant van oktober nu online!

De kernkrant van oktober 2018 is ook online beschikbaar.

Vacature voor secretaris DB

In het dagelijks bestuur (DB) van Kernoverleg Offenbeek is per 1 september 2016 een vacature ontstaan.