Kernoverleg Offenbeek


Kernoverleg Nieuws

Kernkrant van december nu online!

De kernkrant van december 2017 is ook online beschikbaar.

Vergaderdata 2017

In 2017 zullen er 9 bestuursvergaderingen plaatsvinden. Elke vergadering wordt vooraf gegaan door een inloopspreekuur van 19:30u-20:00u waar mensen uit Offenbeek ideeën, suggesties of problemen kunnen bespreken met de bestuursleden.

Vacature voor secretaris DB

In het dagelijks bestuur (DB) van Kernoverleg Offenbeek is per 1 september 2016 een vacature ontstaan.